Sielut

Olemme
hyvin lähekkäin,
unohdamme
ajan,
koemme hetken
ikuisuutta
jossa olemme
tiedostamatta
turvassa ja
ymmärrämme,
että kehojemme
kosketus
on vain ilmaus
sielujemme
kosketuksesta.

Pyhin hetki

Kenties
kaikkein pyhin hetki
elämässä on silloin
kun löydämme
rakkauden ilman
ehtoja.
Sinä hetkenä
voimme katkaista
ennakkoluulojen
kahleet,
sinä hetkenä
kaatuvat muurit
jotka näyttivät
meitä suojaavan
ja olemme vapaat
tekemään sen
minkä sielumme
aina tiesi.